Natalia

Nareszcie znalazłam czas dla siebie i dla mojej pasji. :) Poniżej efekty mojej dzisiejszej pracy. Będzie więcej, ale muszę nad nimi popracować. Czarno-białe są prostsze, więc wrzucam kilka od razu.
I hope you will like it.

"Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? "
Phil Bosmans

Komentarze