Początki lata...

Jak widać, ciągle pracuję na jednej osobie, ale brakuje mi trochę chętnych modelów... Ehhh... Dobrze, że przynajmniej pogoda jest zmienna, bo monotonia, by nas zabiła.
 Ale cóż, może z czasem to się zmieni. Potrzeba czasu na wszystko, ja na razie czekam i ćwiczę, dużo ćwiczę, a reszta miejmy nadzieję przyjdzie z czasem...

"Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? "
/Phil Bosmans/Komentarze