Słoneczników czas.

Amatorka przez duże A.
Dopadł mnie jesienny brak inspiracji, brak pomysłów, brak motywacji. Niby ćwiczę, próbuję aparat, a postępów nie widać. Co robię źle? Jakieś rady? 

"Życzę ci od­wa­gi, jaką ma słońce, które codzien­nie od no­wa wschodzi nad wszelką nędzą świata.
Niektórzy po za­pad­nięciu zmro­ku już nie pot­ra­fią uwie­rzyć w słońce. Bra­kuje im tej od­ro­biny cier­pli­wości, aby docze­kać nad­chodzące­go po­ran­ka. Kiedy prze­bywasz w ciem­nościach, spójrz w górę. Tam cze­ka na ciebie słońce.
Ono nie omi­ja ni­kogo. Ciebie też nie omi­nie,
Jeśli nie scho­wasz się w cień. Z każdym dob­rym człowiekiem, który za­mie­szku­je ziemię, wschodzi ja­kieś słońce." /Phil Bosmans/


Komentarze

  1. Pisarze mają blokady, fotograf też ma do tego prawo, nie ma co się tym smucić, bo natchnienie na pewno wróci :)

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz