Prayer

"Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od 
wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. " Jan Paweł II
Komentarze