Początek

"Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto co widzialne,

 nie możesz zobaczyć niczego"

Ruth Bernhard
Komentarze